ENV Teenused OÜ

Kvaliteetsed lahendused elektri-, automaatika-, ja nõrkvoolu süsteemidele

Teenused

Elektritööd

Elektrialane konsultatsioon, elektripaigaldiste projekteerimine, …

Elektripaigaldiste Käit

Käidukava koostamine, plaaniliste hooldustööde teostamine, …

Elektripaigaldiste Mõõdistamine

Teostame isolatsioonitakistuse ja maandustakistuse mõõtmisi …

Automaatikatööd

Projekteerimine ja ehitus järgmistele valdkondadele: tuleohutus, ..

Nõrkvoolutööd

Automaatsed tulekahjusignalisatsiooni süsteemid, valvesüsteemid, …

Projekteerimine

Pakume komplekslahendusi elamute, äri- ja büroohoonete, tootmishoonete ..